sobota, luty 17, 2018

Dawny rynek MiedziankiHistoria tego miejsca sięga XII wieku i została zbudowana przede wszystkim na górnictwie i tkactwie. Kopalnie i wydobycie surowców na tym terenie były też przyczyną upadku Miedzianki, określanej jeszcze nie tak dawno najpiękniejszym miasteczkiem na Śląsku. Szlak prowadzi przez najciekawsze miejsca w Miedziance oraz w Mniszkowie.

Czytaj więcej...

Mniszków - miejscowość położona na wysokości 500 - 640 m n.p.m. na wschód od Hutniczego Grzbietu, w sąsiedztwie Janowic Wielkich i Miedzianki.

Czytaj więcej...

Nazwa Rudawskiego Parku Krajobrazowego wywodzi się od głównego pasma górskiego, jakim są Rudawy Janowickie.

Czytaj więcej...

Ze względu na okazałość bryły i wystrój, przypisuje mu się funkcję dworską lub domu cechowego górników zwanego „domem gwarków”, z uwagi na eksploatację górnictwa prowadzoną od XII wieku w okolicach Mniszkowa i pobliskiej Miedzianki.

Czytaj więcej...

Niegdyś patrząc przez bramę pałacową na park, po lewej stronie zobaczylibyśmy dwór – okazałą prostokątną budowlę.

Czytaj więcej...

Produkcja piwa w Miedziance rozpoczęła się w XV wieku i szybko trunek ten zyskał sławę.

Czytaj więcej...

Miedzianka była rozbudowanym miasteczkiem. Jego centrum składało się z ulic: Górnej, Dolnej, Głównej, Ogniowej oraz Szermierzy.

Czytaj więcej...

Na trasie prowadzącej na punkt widokowy Wołek (878 m n.p.m.) warto zwrócić uwagę na wymarłą osadę, leżącą pośród lasów Rudaw Janowickich.

Czytaj więcej...

Największą, w czasie świetności Miedzianki, była gospoda Pod Czarnym Orłem (Gasthof Schwarzer Adler).

Czytaj więcej...

W miejscu Gospody pierwotnie funkcjonowała szkoła. Powstała 13 listopada 1793 r.

Czytaj więcej...

W Mniszkowie i Miedziance nie tylko zajmowano się górnictwem i tkactwem, ale również zbieractwem ziół.

Czytaj więcej...

Kiedy to po roku 1375 r. z „Mniszkowa na Miedzianej Górze” wyodrębniła się samodzielna wieś Miedzianka, kościół (p.w. Świętego Krzyża) już tutaj stał.

Czytaj więcej...

8 maja 1945 roku zaczyna się historia uranu w Miedziance i Mniszkowie. Wojska Armii Czerwonej bez walki wkraczają do miasta Miedzianki, ówcześnie nazywanej Kupferberg.

Czytaj więcej...

Tkactwo w regionie przedgórza sudeckiego i Sudetów, miało dwojaki charakter: przeznaczone na własne potrzeby wytwórczości domowej oraz produkcji o charakterze chałupniczym.

Czytaj więcej...

Reformacja i nauki Lutra w Miedziance zostały przyjęte bardzo późno.

Czytaj więcej...

Nowy etap w rozwoju górnictwa rozpoczął się w I poł XVIII w.

Czytaj więcej...

Według starych kronik niemieckich, rozwój górnictwa na terenie Mniszkowa i późniejszej Miedzianki rozpoczął się w drugiej połowie XII wieku.

Czytaj więcej...

Ciekawostki

Tkactwo chałupnicze

We wsi w czasach świetności tkactwa, funkcjonowało 121 warsztatów tkackich. W spisie z 1840 r. wymieniono 11 warsztatów tkających wełnę i 89 tkających płótno, działało ponad 15 innych rzemieślników, wymieniana jest również gospoda.

 • miedzianka i mniszkow-026.jpg
 • miedzianka i mniszkow-060.jpg
 • miedzianka i mniszkow-074.jpg
 • miedzianka i mniszkow-036.jpg
 • miedzianka i mniszkow-037.jpg
 • miedzianka i mniszkow-033.jpg
 • miedzianka i mniszkow-097.jpg
 • miedzianka i mniszkow-091.jpg
 • miedzianka i mniszkow-028.jpg
 • miedzianka_mniszkow-008.jpg
 • miedzianka i mniszkow-059.jpg
 • miedzianka i mniszkow-032.jpg
 • miedzianka i mniszkow-078.jpg
 • browar-019.jpg
 • miedzianka i mniszkow-052.jpg
 • kosciol_cmentarz-006.jpg
 • miedzianka i mniszkow-075.jpg
 • miedzianka i mniszkow-093.jpg
 • miedzianka i mniszkow-034.jpg
 • miedzianka_mniszkow-002.jpg